Wir haben Kitten
 
Die Eltern sind: 
Gr.Europa Ch. a skypresent Yahoo
Ch. a skypresent Stars `n Stripes 
 
 
De La Plage Chilli Pepper  red-tabby  male
 
 
 
De La Plage Chilli Vanilli  red-tabby-white  male
 
 
 
De La Plage Curacao  blue-tabby-white  male 
 
 
 
De La Plage Coca Cola  black-tabby  male 
 
 
 
De La Plage Cha Cha Cha  blue-tortie-tabby-white  female 
 
zurück >>>